Dane kontaktowe:

Kancelaria finansowa  FinArte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Norbert Karol Korczyński – Prezes Zarządu

email: norbert.korczynski@finarte.pl 

tel. +48 503 689 221

Adres: Piotrkowska 270 lok. 206 (2 piętro)

90-361 Łódź

 

NIP: 7252315669 REGON: 520966540

 Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947032. Wysokość kapitału zakładowego – 5 000zł, kapitał w całości opłacony.

W związku z prowadzoną korespondencją wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Finarte sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotkowskiej 270 lok. 206. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę o poinformowanie o decyzji lub zaprzestanie korespondencji. Uprzejmie informuję, iż wszystkie podane powyżej informacje i propozycje maja charakter niewiążący i dla swej ważności winny zostać potwierdzone w formie pisemnej przez upoważnionych przedstawicieli stron.  Nadto wskazuję, iż niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jesteście Państwo zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie możecie jej Państwo ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.