Kancelaria finansowa powstała w 2014 roku.

Od początku 2022 roku funkcjonuje w formie spółki.

Osobą zarządzającą kancelarią finansową jest Norbert Korczyński, posiada on ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w tym również jako osoba zarządzająca.

Posiada dyplom Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie finansów a także w zakresie zarządzania dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania.

Na uwagę zasługuje także posiadany certyfikat Certified Internal Auditor.

Posiada także doświadczenie z zakresu zarządzania projektami i doskonalenia procesów.

Odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie a także osobiste zaangażowanie decydują o doborze optymalnego dopasowania oferty dla potrzeb każdego Klienta.